Slovak English German

Pri príležitosti Dňa študentstva už tradične zorganizoval p. majster Ondrej Hojsík „ Študentskú kvapku krvi“. V pondelok 23.11.2020 v Skalici darovalo KRV 5 pedagógov a 3 študenti. Ďalší záujemcovia boli z darovania dnes vylúčení.

Ďakujeme dobrovoľníkom. "Daruj krv - zachrániš život" dnes je veľmi aktuálne.

 

krv1 krv2 krv3 krv4

 

Share