Slovak English German

V TÝCHTO DŇOCH SI ŠTUDENTI RÔZNYCH ODBOROV A ROČNÍKOV ŠKOLY PRIPOMENULI FORMOU PROJEKTOV, DISKUSIÍ, VIDEÍ “DEŇ ŠTUDENTSTVA”, DEŇ BOJA ZA SLOBODU – UDALOSTI 17. NOVEMBRA 1989.

V 1. ročníku odboru hotelová akadémia študenti na hodine dejepisu diskutovali o komunistickom režime, o rôznorodých názoroch, s ktorými sa vo svojom okolí stretli.

V triedach 2. a 3. roč. odboru autoopravár študenti na hodinách slovenského jazyka rozoberali témy xenofóbie, rasizmu, vojny, mladých ľudí, lásky v diele Námestie sv. Alžbety.

Študenti 3. ročníka odboru technika prevádzka dopravy na hodinách geografie porovnávali obdobie 80.rokov so súčasnosťou z hľadiska dopravy (hustota cestnej premávky, kvalita infraštruktúry, pestrosť a kvalita dopravných prostriedkov, ceny pohonných látok a dopravných prostriedkov). Diskutovali aj o dôvodoch “zrýchlenia života”…

Na predmete podnikanie v cestovnom ruchu študenti 4. HA rozoberali tému reklama a marketing do roku 1989 a dnes. Študenti hovorili hlavne o vnímaní reklamy dnes, o médiach, spracovaní reklamy o jej druhoch tvorbe reklamného spotu. Na hodine sa taktiež dozvedeli ako reklama (známe vajíčko) vyzerala pre rokom 1989 a ako vplývala na ľudí.

Zaujímavú tému “Ekonomické podmienky života obyvateľov pred novembrom 1989” študentom 4.ročníka odboru technika a prevádzka dopravy, 5. ročníka HA a nadstavbového štúdia objasnila p. učiteľka na hodinách ekonomiky formou rozhovoru, faktami, ktoré aj ona sama ako bežný občan zažila v období komunizmu.

Študenti 3.HA si udalosti Novembra 89 pripomenuli prostredníctvom vzdelávacieho videa. Aspekty života v rokoch vlády KSČ im načrtol vyučujúci a podnietil ich hľadať artefakty, ktoré by im túto dobu pripomenuli. Študenti pátrali vo svojich domácnostiach a objavené predmety spred Novembra 89 prezentovali formou fotografií.

Študentom 5. HA a 4. TPD a informačných technológií bola na hodinách právnej náuky a právnych informačných systémov prezentovaná téma s názvom PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ PRED ROKOM 1989. V rámci uvedenej tématiky bol študentom objasnený stav práva a spravodlivosti pred rokom 1989.

Na hodinách občianskej náuky študentky 4. HA spracovali tému “Móda 89”. Vytvorili súbor fotiek, koláže v oblečení, módnych hitov z roku 1989. Okrem kreativity v danej téme, bolo cieľom podporiť medzigeneračný rozhovor dnešnej generácie s generáciou, ktorá zažila novembrové udalosti.

Tieto aktivity boli zaujímavé a prínosom pre obidve strany. Na viacerých hodinách vznikli zaujímavé diskusie a učitelia boli i sami prekvapení názormi a vedomosťami i NEvedomosťami študentov.

thumbnail 000065AA-CF73-4279-8334-15E25B093CFA thumbnail image1 thumbnail IMG 6073 thumbnail IMG 4805 Outlook-qkoc351l
thumbnail received 361026531845254 thumbnail-rn1h3wcm susienky Pakanova 89.roky  
 
Share