Slovak English German

Rozloží sa to?

V areáli našej školy sme po rozhovore a besede so žiakmi niektorých odborov, ktorí sa učia predmety zamerané na enviromentalistiku /konfekcia výroby – ekológia a textilná výroba a spracovanie dreva predmet ekológia lesa/ začiatkom októbra zakopali vzorky rôzneho druhu dreva (dub, buk, drevotrieska...) a látok (napr. silon, bavlna), aby sme zistili ako si naša ZEM poradí s týmto odpadom.

PREČO?

OZAJ SA TO ROZLOŽÍ?

A KEDY?

ŠKODÍ TO ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU?...

Na jar, keď tento odpad vykopeme, zistíme viac ....

Tabuľky s označením vyrobili v stolárskej dielni žiaci odboru spracúvanie dreva so svojimi majstrami. Zakopanie zrealizovali žiaci s p. učiteľkou Ing. Liščákovou. Pri úprave terénu a doplnení tabuliek pomáhali i žiaci 3.HA.

 

 zš2 zš3  zš4   zš1
 zš5  zš6  zš7  
Share