Slovak English German
 
Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa s účinnosťou od 12. októbre 2020 do odvolania prerušuje vyučovanie na stredných školách. Od zajtra sa vyučuje dištančnou formou, teda z domu online. Vyučovanie je povinné. V pondelok začína o 9.30, od utorka o 8.00 - 12.00
Share