Slovak English German

Študenti hotelovej akadémie na predmete Náuka o regiónoch Slovenska spoznávajú v 1. ročníku predovšetkým mesto Holíč, región Záhorie a Trnavský kraj. 

V piatok 9.10.2020 využili ešte pekné a teplé počasie a spoznávali históriu a holíčske pamiatky v teréne s p. učiteľkou Štefkovou.

a2 a3 a4
Share