Slovak English German

Na odbornej praxi pripravili študenti 1. ročníka hotelovej akadémie v rámci aranžovania spolu s p. učiteľkou Masarykovou A. jesennú výzdobu školy i reštaurácie.

ar1 ar2 ar3
ar4 ar6 ar5
ar7    
Share