Slovak English German

Vážení rodičia, milí žiaci.

Po mimoriadnej situácii v uplynulom školskom roku, máme mimoriadnu situáciu opäť aj v novom šk. roku 2020/2021.

Z dôvodu vzájomnej bezpečnosti v čase šírenia Covidu-19 sa nebudú v mesiaci október a pravdepodobne ani v novembri a decembri organizovať rodičovské združenia tak, ako to bývalo v uplynulých rokoch.

Preto by sme Vás radi informovali formou tohto listu o dianí v škole a o priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Vyučovanie sa v škole začalo riadne 2.9.2020 podľa „mimoriadneho“ a dočasného rozvrhu. Podľa rozvrhu sa žiaci 2. a vyšších ročníkov učili najmä predmety, ktoré patrili do predchádzajúceho ročníka. Podľa potreby sa „doúčali“ učivo, ktoré neprebrali v uplynulom roku, opakovali a precvičovali si učivo, ktoré preberali dištančne – teda z domu, podľa upravených učebných plánov.

Po zhodnotení situácie v jednotlivých triedach a predmetoch, sme už od 23.9.2020 prešli na riadne vyučovanie – predmety a učivo nového školského roka.

Žiaci prvého ročníka sa vzdelávali podľa bežných plánov už od 2.9.2020.

V súčasnosti sa už všetky triedy vyučujú podľa riadneho rozvrhu.

Na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia sme na škole prijali mimoriadne opatrenia v súvislosti so šírením Covidu-19. Sú to predovšetkým tieto:

Škola bola rozdelená na 4 zóny tak, aby sa stretávali počas príchodu, prestávok a odchodu len žiaci jednej zóny a to cca 150 -180 žiakov. V každej zóne sú toalety, bufet, alebo náhradný predaj, triedy na delenie, dezinfekcia apod. Žiaci majú zakázané vstupovať do iných zón a „premiešavať“ sa v škole.

Samozrejmosťou je dodržiavanie povinnosti nosenia rúšok alebo ochranných štítov. Prísne a nekompromisne to vyžadujeme od pedagógov aj žiakov.

Do školy sa prichádza naďalej tromi vchodmi. Pri vchodoch sú umiestnené termokamery na meranie teploty prichádzajúcich žiakov i zamestnancov. Dve nám zabezpečil zriaďovateľ – TTSK a 2 sme zakúpili dodatočne z vlastných prostriedkov, aby sme zabránili združovaniu žiakov v radách pri príchode do školy. Pri hlavnom vchode sú od 2.10. 2020 už 2 termokamery.

Do školy je povolený vstup len žiakom a zamestnancom školy. Bránky sa uzamykajú o 8.10. Po tomto čase je do školy umožnený vstup len žiakom, ktorí prichádzajú neskôr po návšteve lekára, alebo z iného vážneho dôvodu.

S rodičmi uprednostňujeme komunikáciu telefonicky alebo elektronicky. V prípade osobnej návštevy – sa uskutočňuje rozhovor v exteriéri, zvyčajne pri bránke školy.

Okrem bežného čistenia a dezinfekcie sú ešte napr. 2x počas dňa dezinfikované kľučky na všetkých dverách z oboch strán, na praktickom vyučovaní a v bufete sa používajú rukavice...

Zatiaľ /do 3.10.2020/ nebolo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadené zatvoriť žiadnu triedu.

Ale vzhľadom na to, že od polovice septembra sú aj na našej škole žiaci, ktorí sú podozriví z možnosti infikovania sa Covidom-19, prešla škola v niektorých triedach na vyučovanie z domu – online. Vzdelávanie takto prebieha na základe rozhodnutia riaditeľky školy v súlade s platnou legislatívou a je väčšinou krátkodobé /2- 4 dni/. Po negatívnych výsledkoch testov podozrivých žiakov sa triedy opäť vyučujú v škole.

V súčasnosti máme 2 žiakov s pozitívnymi výsledkami testov na Covid -19, avšak títo pred nakazením ani po infikovaní nenavštevovali školu. Napriek tomu sa ich triedy primeraný čas vyučovali z domu. Dôvodom je maximálna snaha o zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia.

Vážení rodičia, milí žiaci,

vzhľadom na súčasnú situáciu Vás žiadame o pomoc a súčinnosť pri zabezpečovaní výchovno- vzdelávacieho procesu.

Predpokladáme, že sa aj naďalej budú niektoré triedy vyučovať z domu, možno len krátkodobo. Možno sa zopakuje situácia a budú zavreté celé školy na dlhšie obdobie. Na túto situáciu sa pripravujeme my pedagógovia a pripravujeme aj jednotlivé triedy.

Zatiaľ sa nám darí skutočné online vzdelávanie realizovať a máme ho vyskúšané „na živo“ v 6 triedach /1.TPI – TPD aj IT, 2.HA, 2.IT, 3.TPI, 4.IT, 2.MS/. V pondelok 5.10. sa budú na skúšku online vzdelávať z domu triedy 5.HAA, 5.HAB, 4.HA a v škole sa budú pripravovať a pripájať online triedy učňovských odborov.

Vážení rodičia, zabezpečte, prosíme, podľa svojich možností žiakom vhodný počítač s kamerou a mikrofónom, tablet alebo telefón s dátami tak, aby sa mohli pripojiť do triednej skupiny a vzdelávať sa. V prípade, že sa Vám to nepodarí, oznámte nám túto skutočnosť a pokúsime sa pomôcť zabezpečiť technické zariadenie na vzdelávanie pre vaše dieťa.

V škole máme nejaké kamery a mikrofóny vhodné k stolným PC, tieto môžeme zapožičať /formou Zmluvy o výpožičke/.

Žiadame Vás tiež, aby ste nielen umožnili žiakom vzdelávať sa z domu ale aj dohliadli na ich riadnu účasť na vzdelávaní z domu v čase, keď to bude aktuálne. V prípade uzatvorenia školy na viac dní alebo dlhodobejšie má škola pripravený samostatný rozvrh online vzdelávania na max 4 vyučovacie hodiny denne.

Aktuálne informácie o situácii a vzdelávaní z domu uverejňujeme na www.sosholic.sk. Žiaci sú súčasne informovaní prostredníctvom školskej fcb stránky a v triednych skupinách aplikácie TEAMS. Od 7.10.2020 budete informovaní aj prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

V prípade Vašich otázok, nejasností a podozrení na možnosť infikovania Covidom -19, kontaktujte triedneho učiteľa alebo riaditeľku školy – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.

Share