Slovak English German

Tešíme sa na Vás, milí žiaci a študenti, ktorí postupujete do vyššieho ročníka a aj na nových – prvákov. Nastupujeme v čase mimoriadnej situácie. A preto Vás žiadam o dodržiavanie mimoriadnych opatrení a pokynov.

Osobná účasť na vzdelávaní je povinná pre všetkých žiakov.

Do školy, prosím, každý príďte len ak ste zdravý. Ak ste nachladnutý alebo chorý kontaktujte resp. navštívte svojho lekára.

Ak máte príznaky nejakého infekčného ochorenia / napr. Covid – 19/ tiež informujte svojho lekára.

Do školy si prineste vypísané a od rodičov podpísané tlačivá, ktoré sme Vám zaslali - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti. Plnoletý žiak si Vyhlásenie... a Dotazník... podpíše sám.

Žiak, ktorý sa vrátil 1.9.2020 z dovolenky v zahraničí z „rizikových“ krajín /napr. Chorvátdko, Grécko, Fr..../ nastupuje po príchode do karantény podľa pokynov RUVZ a NEPRÍDE do školy. Bude informovať svojho triedneho mailom.

Do školy príďte v rúšku. Rúško budeme všetci používať počas vyučovania a stretávania sa vo všetkých priestoroch školy. Druhé rúško dostanete vo štvrtok na začiatku vyučovania – zdarma.

Počas pobytu v škole dodržiavajte, prosím, všetky pokyny pedagógov.

Do školy sa prísne zakazuje vstup cudzích resp. iných osôb. Preto bude latková brána 8.10 – 11.55 zamknutá. Pre vstup do školy môžete volať vrátnicu 034 6682446.

Žiaci, neprechádzajte medzi budovami. Bufet – nápoje, bagety, chlieb...bude v každej budove. Pri nákupe dodržiavajte rozostupy min 2m.

2.9. 2020 sa so svojimi spolužiakmi a triednymi učiteľmi stretnite až v triede alebo v priestore pre vašu triedu určenom. Do školy prichádzajte podľa pokynov svojich triednych.

Vyučovanie bude prebiehať do 12.00. Po tomto čase sa nezdržiavajte v škole, priestory sa budú dezinfikovať.

Na komunikáciu so školou o podozrení na infekčné ochorenie resp. o zdravotnom stave, karanténe a pod. používajte, prosíme, mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Odpovieme čo najskôr, do 1 hodiny.

Chráňme sa navzájom. Naše aj Vaše zdravie je dôležité, veľmi dôležité.

Share