Slovak English German

Komisionálne a opravné skúšky sa budú konať v dňoch 24. – 26.8.2020 v čase od 8.00 hod. 

Presný čas konania komisionálnej alebo opravnej skúšky je uvedený v rozhodnutí, ktoré bolo doručené žiakovi. 

Žiak si na skúšku prinesie rúško a čestné prehlásenie o zdravotnom stave podpísané rodičom. 

Pokiaľ si žiak alebo zákonný zástupca rozhodnutie neprevzal, treba ihneď kontaktovať sekretariát školy na tel. čísle 034/6682446. 

Share