Slovak English German

Škola sa otvára

29.6.2020 je škola pre žiakov už otvorená. Príchod do školy je dobrovoľný. Potešíme sa, keď žiaci prídu, avšak len tí, ktorí nemajú teplotu a ani iné príznaky infekčnej choroby. Nebude prebiehať klasické vyučovanie. Bude bloková telesná výchova - športové hry. V telocvični a na vonkajšom ihrisku sa bude hrať volejbal alebo florbal. Bude sprístupnená posilňovňa, workautové ihrisko. Jedna skupinka môže ísť na kolobežkách. Kto si privezie bicykel, môže ísť na cyklotúru k Morave. Na dvore bude stolný tenis a bedbinton.

30.6. 2020 sa budú odovzdávať vysvedčenia. Od 8.00 – kuchár, čašník, autoopravár, autoelektrikár, výroba konfekcie, spracúvanie dreva, dopravná prevádzka, spoločné stravovanie. Od 8.30 – hotelová akadémia, informačné systémy a služby, technika a prevádzka dopravy.

Bufet je zatvorený, prineste si desiatu. Voda a nealko je zabezpečené pre všetkých zdarma.

Share