Slovak English German

Otvorenie školy 29. a 30.6.2020

V zmysle doporučenia zriaďovateľa - Trnavského samosprávneho kraja sa bude naša škola pre žiakov otvárať 29.6. a 30.6.2020.

30.6.2020 sa zároveň budú odovzdávať vysvedčenia.

Vysvedčenie pre žiakov učebných odborov / kuchár, čašník, autoopravár, výroba konfekcie, spracúvanie dreva/ a nadstavbového štúdia sa bude vydávať o 8.00 hod.

Vysvedčenie pre žiakov študijných odborov / ISS, HA, TPD/ sa budú vydávať o 8.30 hod.

Tešíme sa na Vás.

Share