Slovak English German

3. marca 2020 sa opäť uskutočnili 2 kolá súťaže MILUJEM SLOVENSKO – SOŠ.

Ako tradične – súťažili medzi sebou najskôr tímy učiteľov /modrý tím/ a majstrov /červený tím/ a v druhom kole p. učiteľky proti učiteľom. Súťaž pripravili študenti 2.HA pod vedením p. učiteľky Magdalény Ravasovej . Bol to krásny zážitok. Pre súťažiacich bolo občas i trochu napätia a stresu, pretože odpovedať na otázky zo slovenčiny a histórie alebo „slepá mapa“ pred toľkými študentami...?! Otázky do súťaže, materiálne zabezpečenie, moderovanie i celú organizáciu študenti 2.HA zvládli veľmi dobre. A na viac – pre všetkých súťažiacich i povzbudzujúcich napiekli medovníčky vyzdobené slovenským znakom.

ms8 ms94
Share