Slovak English German
3.3.2020 sa uskutočnilo v škole stretnutie študentov IT všetkých ročníkov s pedagógmi z Fakulty riadenia a informatiky, Žilinskej univerzity v Žiline - Ing. Michal Hodon PhD, ktorí pre nich pripravili zaujímavú prezentáciu niektorých činností a projektov. Zároveň bola dohodnutá ďalšia spolupráca školy s fakultou.
 
 i2 i3 
Share