Slovak English German

5.3.2020 sa uskutočnilo úvodné vzdelávanie pre žiakov hotelovej akadémie a čašníkov - pre súťažný program Junior Bartender Challenge.

 

Hlavným cieľom programu je naučiť študentov praktickým vedomostiam z reálneho barového prostredia, podporiť ich samostatnosť, kreativitu a motivovať ich do budúcnosti. Samotná súťaž sa skladá zo sérií školení, na ktoré nadväzujú čiastkové súťaže.

 

 su1  su2 su3   su4
Share