Slovak English German
09. 12. 2019 sa uskutočnila imatrikulácia študentov prvých ročníkov študijných odborov. Tohtoročnú imatrikuláciu zorganizovali študenti 4.ročníka hotelovej akadémie. 4.HAA pripravila imatrikuláciu pre študijné odbory – technika a prevádzka dopravy, informačné systémy a služby a hotelovú akadémiu. Bolo to v štýle SUPER MARIO. Okrem úloh, ktoré študenti 1.ročníkov plnili, boli pripravené i zábavné scénky súvisiace s témou. Súčasťou programu bola aj beseda s riaditeľkou školy, Ing. Ľudmilou Mičovou, kde študenti mohli klásť rozličné otázky, na rozličné témy. Nasledovalo zloženie imatrikulačného sľubu. Veríme, že každý z nich odchádzal spokojný so svojím výkonom a s imatrikulačným listom v ruke. Po zložení imatrikulačného sľubu a splnení imatrikulačných aktivít sa naši prváci oficiálne stali súčasťou študentského cechu našej školy
vian vec vian vec2 vian vec3 vian vec4
Share