Slovak English German
V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti sme so žiakmi prvých ročníkov študijných aj učebných odborov navštívili Mestskú knižnicu v Holíči. Žiaci sa oboznámili so základnými knižnično-informačnými službami, on-line katalógom Clavius a mali možnosť nahliadnuť do mestskej kroniky.
 
IMG 20191120 083116Resized   IMG 20191120 083134 1Resized IMG 20191120 083216Resized 
 kniznica1 kniznica2  kniznica3 
 
Share