Slovak English German
17.12.2019 sa uskutočnila beseda s pracovníkmi CK Satur. Študentom 4. a 5. ročníka odboru hotelovej akadémie poskytli cenné rady a informácie Zuzana Staníková- manažérka ľudských zdrojov, Janka Ďuďáková- dlhoročná animátorka a Peter Pozníček- projektový manažér. Napr. aké sú trendy v službách cestovného ruchu, ako sa stať animátorkou/animátorom alebo delegátkou/delegátom...V priebehu besedy sa študenti interaktívne zapojili a prepojila sa teória z predmetov Animácie a Služby cestovného ruchu s praxou odborníkov z CK.
satur1  satur2  satur3 
Share