Slovak English German

Žiaci a pedagógovia sa 18. 12. 2019 už tradične zúčastnili  na Vianočnom koncerte – „Tichá noc“ v kostole Sv. Martina. Odzneli piesne známych autorov i  slovenské koledy, ktoré boli popretkávané hovoreným slovom. Žiakom a pedagógom sa po koncerte prihovorila pani riaditeľka, ktorá im krátko zavinšovala sviatky plné pokoja, lásky a radosti.  

Po koncerte sa vyhodnotila súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu a 19.12. sa po triednych vianočných besiedkach ukončilo vyučovanie v roku 2019 a začali prázdniny.

Share