Slovak English German

4. 12. 2019 navštívil našu školu Mgr. Adam Greif, PhD., vedecký pracovník Katedry filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Študentom 2. a 3.ročníka. Dr. Greif predstavil poslucháčom riziká, ktoré na nich striehnu prostredníctvom nimi samými vytvorenej dátovej stopy na sociálnych sieťach. Ukázal im príklady využitia ich dát reklamnými agentúrami, poukázal na možnosť cielenej manipulácie ich mienky nielen pri nakupovaní, ale napr. aj pri rozhodovaní sa vo voľbách, varoval študentov pred zneužitím ich osobných údajov, fotiek, nahrávok a pod. Na viacerých príkladoch študentom ukázal, ako obchodné reťazce kamerami sledujú správanie sa zákazníkov a podľa toho nastavujú svoje marketingové zámery, ako systém na rozoznanie tvárí, úpravu obrazu alebo modifikáciu hlasu môže pomáhať alebo škodiť. V druhej časti predstavil študentom morálne dilemy, ktoré budú pred nimi jedného dňa stáť. Ako programátori autonómnych vozidiel sa budú musieť napr. rozhodnúť, či naprogramujú samo seba riadiace auto alebo na ochranu života šoféra za každých okolností, čo ale v snahe o jeho záchranu môže viesť k usmrteniu chodcov tvoriacich prekážku v ceste, alebo v snahe ušetriť životy chodcov nasmerujú auto so šoférom do zvodidiel a nárazom mu spôsobia možnú smrť.
Závažnejším príkladom morálnej dilemy pre našich študentov môže byť snaha o vytvorenie umelej inteligencie, ktorá by svojimi schopnosťami človeka presiahla. Takáto inteligencia môže byť prospešná ľudstvu vyriešením jeho problémov (lieky na choroby, riešenie ekologickej krízy, odstránenie chudoby atď.), môže byť ale zneužitá aj ako zbraň, ktorou bude ľudstvo zničené. Táto časť prednášky študentov osobitne zaujala a vyvolala v nich živý záujem, ktorý v diskusiách medzi nimi trval aj počas nasledujúcich hodín. Dr. Adam Greif nám naznačil, aký široký interdisciplinárny presah môžu, resp. musia mať informačné systémy a k akým otázkam bude musieť každý ich tvorca či užívateľ zaujať svoje etické stanovisko.

a pred

Share