Slovak English German

3. decembra 2019 sa žiaci 1. TPI a 1. TPD zúčastnili exkurzie v Koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému v Trnave. Cieľom exkurzie bolo žiakom priblížiť služby na čísle tiesňového volania 112. Oboznámili sa s činnosťou koordinačného centra záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, so správnymi postupmi volania na tiesňovú linku 112, ako aj s ďalšími zaujímavosťami. Súčasťou programu bola aj prehliadka priestorov strediska. Žiaci tak mali priamo možnosť spoznať prácu operátorov tiesňových liniek v reálnom čase a vidieť aj technické vybavenie koordinačného strediska. Ako sa sami
mohli presvedčiť, práca operátorov v dispečerskej sále nie je vôbec jednoduchá. Spoznali, že je to mimoriadne náročná a zodpovedná práca, keďže ide o poskytnutie pomoci občanom v tiesni a záchranu života, zdravia a majetku.

ex 1 ex 2 ex 3
Share