Slovak English German

14. 11. 2019 prebehla celoslovenská on-line informatická súťaž iBobor.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Z našej školy sa zúčastnila 1.IT trieda a dvaja študenti dosiahli vynikajúce bodové ohodnotenie a získali diplom úspešného riešiteľa v kategórii Junior - Pleša Lukáš  79. percentil a Valo Joachim 77. percentil. Blahoželáme.
ibobor-sutaz
Share