Slovak English German

Dňa 8.11. sa žiaci z tried tretieho ročníka zúčastnili na prednáške s Dr. Františekom Neupauerom – historikom z Ústavu pamäti národa o totalite v ČSSR, o Novembri 1989. Beseda bola veľmi zaujímavá a poučná, pretože forma rozprávania príbehov rôznych ľudí podľa skutočných  udalostí  i rodín z tohto obdobia zaujala naozaj všetkých. Pre mnohých to bolo ťažké obdobie.

Aj žiaci porozprávali, čo sa dozvedeli od rodičov a známych z rozprávania o tomto období - o živote obyvateľstva, politickej situácii, nedostatku tovaru, voľnom pohybe obyvateľstva a pod.  Pripomenuli si i osobnosť z nášho regiónu p. Antona Srholca, na ktorého boli hrdí.
 
PREDNASKA 1 2019   PREDNASKA 2 2019  
Share