Slovak English German

Projekt Krok do života je finančne podporený z TTSK a je zameraný na deti z Centra pre deti a rodiny v Holíči. Má viac častí. Dňa 11. 11. 2019 sala3

uskutočnila posledná – tretia časť projektu podporeného z TTSK - Krok do života pre žiakov z Centra pre deti a rodiny v Holíči, ktorá nadväzovala

na prednášku o zdravom životnom štýle. Študenti 2. MS - odbor spoločné stravovanie a študenti 2.HA si pripravili recepty zdravých nátierok,

zeleninových  šalátov, receptov zeleninového a ovocného smoothie a spolu s deťmi z Centra pre deti a rodiny ich v rovesníckom správaní pripravovali.  Pri záverečnom hodnotení a besede so zúčastnenými žiakmi, boli všetky aktivity projektu hodnotené ako úspešné, žiakmi boli pozitívne hodnotené.   
Pripomenieme že:
V prvej časti - oblasť financií sa žiaci už dozvedeli niečo o finančnej gramotnosti. Žiaci si vyskúšali vymyslieť vlastný produkt, ktorý si pokúsili navzájom predať a zarobiť peniaze. Až keď dokážeme zarobiť peniaze, až potom môžeme s nimi hospodáriť. A ako hospodáriť s peniazmi, žiakom poradila vo svojej prezentácii p.riaditeľka SLSP.
V druhej časti 28.10.2019 - študenti 2.HA si pripravili aktivity v oblasti spoločenskej etikety a komunikácie. Natočili video „Etiketu v reštaurácii“ , kde sa deti oboznámili s pravidlami etikety. Naučili správne prestrieť stôl na slávnostné menu a zaviazať kravatu. Test osobnosti a vyhodnotenie im ukázalo napríklad aké povolanie by bolo pre nich vhodné. Veríme, že realizácia Projektu posunula deti z Centra ...o ďalší krok do života.

 

Share