Slovak English German

11.11.2019 sa uskutočnil  tvorivý workshop "Iba sme sa narodili" pre žiakov  3.HA od 9.00 do 13.30 hod. na objasnenie pojmov a súvislostí týkajúcich  sa židovského obyvateľstva v medzivojnovom období počas 2.sv. vojny i po nej, xenofóbie a antisemitizmu. V triede sa pod vedením vyškolených lektorov OZ Post Bellum vytvorila imaginárna slovenská obec s ľuďmi so skutočnými príbehmi z historicky ťažkých čias našich dejín, kedy sa na označenie používala Dávidova hviezda...

Žiaci mali možnosť spoznať históriu i inak ako z učebníc alebo prednášok.Videli, aká tenká čiara delí pravdivé i nepravdivé informácie, aká nebezpečná môže byť propaganda a manipulácia.

Share