Slovak English German

12.11.2019 sa uskutočnil tvorivý workshop  „Tak toto neprejde“ zameraný na tému ľudských práv, najmä slobody prejavu a cenzúry, ktorý rozvíja mediálnu gramotnosť. Dotýka sa problematiky cenzúry a autocenzúry, a tomu ako v dobe normalizácie, tak aj v súčasnom svete široko dostupných internetových médií. Žiaci 3.TPD  - účastníci prežijú tri ilegálne schôdzky počas osemdesiatych rokov minulého storočia a prípravu vlastného samizdatu.

Pod vedením skúsených lektorov prevevzali na seba charaktery postáv, ktoré odporovali, ale aj sympatizovali s režimom. Počas workshopu vytvorili 3 samizdaty, vyskúšali si aké to je byť agentom ŠTB, či na vypočúvaní ŠTB. Okrem tejto zážitkovej časti spolu s lektormi diskutovali o nedávnej minulosti Slovenska, ale aj o prítomnosti, ktorá ovplyvňuje budúcnosť. 

Workshopy sú zložené podľa skutočných príbehov a rozprávania pamätníkov z archívu Pamäť národa.

Share