Slovak English German

V dňoch 22,10.- 02.11.2019 vycestovali študenti 2 ročníka odborov technika a prevádzka dopravy a informačné systémy a služby v rámci projektu  Erasmus+ do Estónska. Témou celého programu bolo dobrovoľníctvo - "Volunteering for my profesion".

Okrem tém a úloh, ktoré sa týkali dobrovoľníctva, študenti spoznali oveľa viac. V programe Erasmus totiž nejde len o štúdium a cudzí jazyk, ale aj o vytváranie priateľstiev, spoznávanie iných národov a kultúr, a v neposlednom rade aj vlastných možností a schopností.opat-erazmus-2019

V záverečnej časti pripravili dobrovoľnícke aktivity pre obyvateľov hlavného mesta Tallin.

Napríklad učili obyvateľov hlavného mesta tancovať zadarmo polku, pomáhali vo food banke, prednášali študentom na gymnáziu, či skladali nábytok v múzeu... Podobné aktivity študenti zrealizujú i na záverečnom stretnutí 14.11.2019 v Ružomberku, kde sa stretnú naši študenti s gymnazistami z Ružomberka a Bratislavy.

V šk. roku 2019/2020 už naši žiaci absolvovali ERAZMUS +:

v Rumunsku – september, 

na Madeire – september/október

na Slovensku – október

v Estónsku – október/november

Čaká ich ešte: Litva - november

Share