Slovak English German

 

23.10.2019    beseda so starostom Moravského sv. Jána p. Emrichom a fotografom historických udalostí p. Maxianom - "Ako to bolo so Železnou oponou v prihraničných obciach a v období pred a v čase revolúcie 89". pod devinom aktivity 2019

 

23.10.2019   Trojštátny hraničný bod  - sútok Moravy a Dyje, je to miesto, kde sa stretajú hranice troch štátov: Slovenska, Rakúska a Českej republiky so spoločným voľným prechodom – cyklotúra žiakov a pedagógov.

 

24.10.2019   Exkurzia s výkladom Devín – Most Slobody,  pamätník pri Moste Slobody a ostnatý dvojitý plot – cyklotúra žiakov a pedagógov.

 

24.10.2019   Most Slobody a pamätník A. Srholca na Devíne - stretnutie žiakov a pedagógov 3.- 5.ročníka s predsedom konfederácie politických   väzňov a politickými väzňami, vysvetlenie pojmu PV, ich príbehy.

Spoločné kladenie  vencov.

 

8. 11. 2019   Prednáška s  Dr. Františekom Nepauerom z ÚPN o totalite v ČSSR, premietnutie filmu o Novembri 1989 a diskusia.

 

11.11.2019   Tvorivý workshop - "Iba sme sa narodili" – objasnenie pojmov a súvislostí týkajúce sa židovského obyvateľstva v medzivojnovom období počas 2.sv. vojny i po nej, xenofóbie a antisemitizmu.. 

 

12.11.2019   Tvorivý workshop – „Tak toto neprejde“ – zameraný na tému ľudských práv, činnosť Štb a problematiku cenzúry, nedávna minulosť a súčasnosť.

 

13.11.2019   Interaktívny vlak – program REVOLUTION TRAIN s cieľom  prostredníctvom zapojenia ľudských zmyslov zapôsobiť na návštevníka a inšpirovať ho k pozitívnym životným voľbám. 

 

18.11.2019   Premietanie filmu pre žiakov „Kto je ďalší?“ – kino Max Skalica

 

19.11.2019  „Kvapka krvi“  - pedagógovia a žiaci tradičná aktivita

 

 
Share