Slovak English German

Študenti 4.ročníka hotelovej akadémie Strednej odbornej školy dopravy a služieb pod vedením  p. učiteliek Kataríny Davidovej a Kataríny p1dou1h91p1e8urefat1jkj1pjv4

Mičovej pripravili v dňoch 21.10.2019 a 23.10.2019 animačný program  pre bojkov na podujatie Strašidlá na zámku.

V rámci predmetu Animácie si študenti pripravili itinerár na priebeh podujatia, scénky na jednotlivé stanoviská a zároveň disciplíny pre deti. Študenti mali pripravené nasledovné stanoviská, ktoré  prispôsobili pripravenému interiéru.

Prvé stanovisko bol kláštor, kde deti privítali jeden deň mníšky a druhý deň sa tam dostali upíry. Detičky aby sa z tohto kláštora dostali ,mali za úlohu preniesť stratené oči na lyžičkách cez prekážkovú dráhu. Na druhom stanovisku deti stretli v strašidelnom lese stratené víly, ktoré hľadali cestu a detičky hodením do plechoviek im ju mali ukázať. Do tretieho stanoviska sa deti dostali prechodom po nebezpečných schodoch až do podzemia, kde akurát prebiehal súd čarodejnice a bola odsúdená na upálenie. Detičky ju mali  možnosť vyslobodiť zaspievaním pesničky alebo zarecitovaním básničky. Ak sa chceli deti dostať ďalej museli prejsť cez štvrté stanovisko – peklo. Ak tam nikto nechcel zostať , museli detičky prejsť cez pekelné lano. A nakoniec sa dostali deti na piate stanovisko , kde ich privítali študenti s legendou o zakliatej dcére, ktorú chceli všetky detičky zachrániť a to sa im podarilo až keď naplnili celý košík šiškami. Všetky disciplíny detičky - bojkovia zvládli a vždy ich povzbudilo na konci disciplíny, že dostali sladkú odmenu.

Naše študentky 4. ročníka hotelovej akadémie zvládli zadanie bezproblémovo, prejavila sa ich kreativita, ochota a záujem. Veľa kostýmov si vyrobili úplne samostatne , niektoré mali požičané z požičovne kostýmov. Maľovanie na tvár alebo vyrobenie dlhého nosa, či jazvy im nespôsobovalo žiadnu prekážku. Scénky k jednotlivým stanoviskám aj disciplíny a komunikáciu mali pripravené s ohľadom na cieľovú skupinku bojkov. 

Za pomoc a spoluprácu ďakujeme i p. učiteľkám triednym p. Liščákovej a Sadloňovej.

Share