Slovak English German

25.9. – 5.10. sa naši študenti hotelovej akadémie, informatiky a dopraváci zúčastnili medzinárodného vzdelávacieho projektuer1

Erasmus + s názvom Halt! on losing time

v meste Balan, v Rumunsku. Projektu sa zúčastnili i študenti Rumunska, Maďarska, Čiech. Celý projekt a všetky jeho aktivity

boli v anglickom jazyku a cieľom bolo spojiť študentov rôznych krajín do jednej komunity – európskej a spoločne riešiť

celospoločenské problémy. Vyučovanie bolo veľmi interaktívne, zaujímavé a študenti sa zúčastnili aj veľa pohybových aktivít. Každá krajina pripravila predstavenie národných zvykov a tradícií, predstavenia sa zúčastnili aj primátor mesta Balan a členovia zastupiteľstva. Naši študenti zožali za program o Slovensku a Záhorí veľký potlesk. V r. 2019 je to už 5. projekt Erasmus + a už teraz je vidieť, aký pozitívny vplyv to na
motiváciu mladých ľudí k učeniu má, má význam sa týchto projektov zúčastnovať a dávať študentom možnosť učiť sa presadiť sa v medzinárodnej komunite a v cudzom jazyku . Naši študenti a učitelia sa v zahraničí rozhodne nestratili a dôstojne reprezentovali našu krajinu, región a školu. Včera odišli ďalší študenti na 6. Erazmus+ na Počúvadlo a 22.10. odlietajú do Estónska. V novembri ich ešte čaká posledný tohtoročný projekt v Litve.

 

Share