Slovak English German
Dňa 3.10. 2019 navštívili žiaci 2.TPD a 3.TPD Dni kariérového poradenstva konaného pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR. Prezentácia škôl so zameraním na dopravu a ukážky povolaní v doprave prebiehala v Trnave,  v priestoroch železničnej stanice. Najviac žiakov zaujali dopravné simulátory – trenažér jazdy na rušni a simulátor prevrátenia vozidla, okuliare simulujúce užitie alkoholu a drog, súťaže s možnosťou odmeny za šikovnosť a vedomosti.
STUDUJ DOPRAVU 00002  STUDUJ DOPRAVU 00001  STUDUJ DOPRAVU 00003  STUDUJ DOPRAVU 00004 
STUDUJ DOPRAVU 00005 
Share