Slovak English German

V rámci účelových cvičení a Kurzu...žiaci teoreticky i prakticky prebrali určené témy – napr. riešenie mimoriadnych situácií, CO, zdravotnícku prípravu, pobyt a pohyb
ucel-cviceniav prírode 
a orientáciu v teréne. Žiaci boli na exkurzii u hasičov, kde videli modernú techniku a dozvedeli sa čo robiť v prípade požiaru a ako požiarom predchádzať. Navštívili tiež úpravňu vody v Holíči, kde sa oboznámili s jednotlivými procesmi čistenia vody. Každá skupina žiakov vyčistila určený priestor v areáli a okolí školy.

 
Share