Slovak English German

Žiaci HA 1.ročník boli v rámci predmetu Náuka o regiónoch Slovenska na exkurzii v Trnave. Cieľom bolo spoznať naše krajské mesto, najmä jeho históriu, pamiatky i
trnava-exkurziasúčasné možnosti 
cestovného ruchu v oblasti gastronómie.  Trnavou ich previedol sprievodca z TIC v dobovom barokovom oblečení, ktorý im ukázal najvýznamnejšie pamiatky. Zároveň žiaci mali vzor profesionálneho sprievodcu. Aj niektorí žiaci prezentovali spolužiakom pripravené informácie o zaujímavostiach z regiónu, ktorým cestovali do Trnavy.Odmenou pre všetkých bola výborná káva v Synagóge, kde im majiteľ porozprával o projekte rekonštrukcie historickej budovy Synagógy na modernú kaviareň. Tento projekt bol i ocenený. Žiaci boli i na exkurzii v Mc Donald, kde videli s akým veľkým dôrazom na hygienu a kvalitu sa pripravujú jednotlivé produkty. Napr. zmrzlina sa vyrába z mlieka z blízkeho regiónu a získala ocenenie za vysokú kvalitu, predstihla kvalitu v iných štátoch. Manažér informoval žiakov o pracovných príležitostiach pre študentov a o podmienkach prijatia.

 
Share