Slovak English German
11.9.2019 sme podpísali 3 nové Duálne zmluvy so zámerom skvalitnenia odborného vzdelávania s prepojením praktického vyučovania priamo na firmy.

Škola vstúpila do DV už minulý šk. rok a v tomto systéme sa vzdelávalo 12 žiakov.

V šk. roku 2019/2020 na základe nových Duálnych zmlúv pribudne ďalších 15 -16 žiakov, ktorí budú praxovať vo  firme  Arriva Service s.r.o. Senica – odbor autoopravár elektrikár, v Autoservise RSM s.r.o. Holíč - odbor autoopravár mechanik aj autoopravár elektrikár, vo firme Dana Veselá AB – centrum  Holíč – odbor hotelová akadémia, kuchár, čašník.. Duálne vzdelávanie bude pokračovať i vo firmách, kde už boli Duálne zmluvy podpísané – Reštaurácia JozefI II a Hotel sv. Ludmila.

 DUAL 00001  DUAL 00002
Share