Slovak English German
Oznamujeme žiakom, že opravné a komisionálne skúšky sa budú konať 26., 27 a 28.8.2019.
Presný dátum a čas máte uvedený v Rozhodnutí o povolení vykonať skúšku.
Share