Slovak English German

2. 05. 2019 boli praktické maturity a pre niektoré triedy EKOLOGICKÝ deň. Študenti zo ŠAŠTÍNA - STRÁŽÍ a blízkeho okolia (Štefanov, Smolinské...) sa dozvedeli o
separovaní odpadu v meste, navštívili technické služby, zberný dvor...a v rekreačnej oblasti Gazárka vyčistili okolie jazera a časť lesa. SKALICA - Čisté mesto. Študenti vyčistili okolie Rotundy sv. Juraja a zúčastnili sa exkurzie vo firme VEPOS, ktorá sa zaoberá zberom a spracovaním komunálneho odpadu. Ďalších študentov privítal starosta KÚTOV, ktorý im vysvetlil, ako nakladajú s odpadom a o možnosti rozvoja miestnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Potom pomohli pri čistení miesta, kde sa plánuje zberný dvor. Aj v HOLÍČI mali ekologický deň domáci žiaci a prispeli ku skrášleniu prostredia mesta. Študenti v SENICI navštívili Zberný dvor Technických služieb. Potom vyčistili Priemyselnú ulicu, kde nezodpovední vodiči vyhadzujú odpadky z okien áut a najmä kamiónov.

aa ekodeň2 aa ekodeň3 aa ekodeň4 aa ekodeň5
Share