Slovak English German

P 20151103 090302za      Už po tretí raz sme sa zúčastnili celoslovenského projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“. V tomto školskom roku sa okrem študentov hotelovej akadémie zapojili do projektu aj študenti dopravnej priemyslovky a učebných odborov. Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou.

     V tomto roku sa projekt niesol v duchu Múdrosť ukrytá v knihách. Školy mohli výmenu záložiek využiť na nadviazanie vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie života žiakov v rôznych kútoch Slovenska. Naši študenti si vymenili záložky so Strednou odbornou školou v  Námestove.

Share