Slovak English German
Vo štvrtok 24.9.2020 sa budú z domu - online vyučovať triedy 2.IT a 3.TPI. Doma zostane ešte 1.B.
U žiadneho žiaka ani zamestnanca sa doteraz testovaním nepotvrdilo ochorenie na Covid-19,
2 testovaní pedagógovia a 5 testovaných žiakov majú výsledok negatívny.
V stredu 23.9.2020 sa budú z domu - online vyučovať triedy 2.IT a 3.TPI. Doma zostane ešte 1.B.
U žiadneho žiaka ani zamestnanca sa doteraz testovaním nepotvrdilo ochorenie na Covid-19.
V utorok sa nebudú v škole vzdelávať triedy: 1.TPI, 1.HA, 3.TPI, 1.B a 2.IT.
Triedy 1.TPI, 2.IT a 3.TPI sa budú vzdelávať z domu online podľa riadneho rozvrhu.
Riaditeľka školy v súvislosti so situáciou v regióne udeľuje riaditeľské voľno na pondelok 21.9.2020 triedam: 1.HA, 1.TPI, 3.TPI a 1.B.