Slovak English German

V dňoch 26. – 28. 4.2022 sa uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ) tretích ročníkov študijných a učebných odborov.

Skupina žiakov, ktorí išli do Tatier mali veľmi pestrý program. Už v prvý deň navštívili Banskú Bystricu, múzeum SNP.

Ubytovanie bolo veľmi dobré a žiaci naplno využili čas na hoteli pri volejbale, bowling a v bazéne. Druhý deň síce najprv pršalo, preto navštívili krásnu Važeckú jaskyňu. Poobede ich čakala prechádzka z Matliarov do Smokovca, kde sa stretli pri zaujímavej prednáške s tímom Horskej záchrannej služby.

Posledný deň po odubytovaní účastníci KOŽAZU presunuli a poprechádzali okolo Štrbského plesa.

Nie všetci žiaci boli v Tatrách. Na Kurze života a zdravia v okolí našej školy žiaci,(ktorí zostali v škole) poupratovali a vyzbierali odpadky v areáli školy i na ceste k železničnej stanici, navštívili kostolík sv. Margity, kde im p. sprievodkyňa porozprávala niečo z histórie a hlavne mohli si pozrieť i interiér. Žiaci mali i dopravnú výchovu, ekologické prednášky, zdravovedu a nácvik záchrany života pri rôznych zlyhaniach. Súčasťou kurzu boli i pohybovú hry a sporty.278712881 5313038305414991 7303479239312148121 n

Žiaci 1. a 2 ročníka odborov hotelová akadémia, kuchár, technika prevádzky a dopravy, autopravár- mechanik, autoopravár- elektikár a ekonomika sa v dňoch 3. – 5.5.2022 zúčastnili odbornej exkurzie v Prahe.

Navštívili veľa krásnych miest, pamiatky mesta, ako je Pražský hrad, Zlatú uličku, Pražský orloj, Vyhliadku Petřín, Karlov most, Stranovskú knižnicu, návštevu Stredovekej krčmy – krčma u Krála Brabantského, Galériu ocelových figurín, návšteva Lidíc. Cestou do Národného technického múzea sa žiaci previezli i metrom.

Exkurzia začala v pivovare Veľkopopovický kozel , kde sa dozvedeli celý postup výroby piva a videli plnenie do fliaš priamo vo výrobe.

Po ubytovaní v hoteli v centre mesta vyrazili na prehliadku pamiatok ...

“...mali sme len kúsok Prašnú bránu, pokračovali okolo Obecného domu , Pražského orloja až na exkurziu Strahovskej knižnice.” Odborným výkladom knižnice nás sprevádzal páter Bazil, ktorý na škole učí náboženstvo. Ten deň stihli aj hradnú stráž na Pražskom hrade a chrám sv. Víta.

Ďalší deň boli žiaci gastro odborov na odbornej exkurzii, kde sa im venoval management 5* hotela Hilton a U Prince. Videli zariadenie izieb, vybavenie kongresových sál a taktiež Sky bary s panoramatickým výhľadom. Veľký sortiment vín, šampanského a špeciálnych destilátov im odprezentovali v svetoznámom bare Black Angel´s.

Na obed si zašli na Street foods Manifesto Market, kde si oddýchli aj pri bazéne. Metrom sa previezli naspäť do mesta a navštívili múzeum voskových figurín Madam Tussaud a vyrazili na Karlov most.

Žiaci technických odborov absolvovali výbornú odbornú návštevu Národného technického múzea s workshopom a tlačiarne.

Tento deň všetci žiaci spolu večerali v starovekej krčme U krále Brabantského. Cestou na hotel si zažili i večernú Prahu...

Posledný deň na ceste domov navštívili expozície pamätníka Lidice.

„Za tieto dni sme nachodili kilometre, ale stálo to ozaj za to....“

študenti278053690 522014059657158 9055116100624405359 n

ŽUPNA OLYMPIÁDA

Dňa 28.4. - 29.4. sa naši študenti zúčastnili Župnej olympiády v Trnave a dosiahli super výsledky:

1.miesto - štafeta 4x100m ( Adrián Duchoslav, Lucian Florin Tomele, Mário Mráz, Lukáš Petrúfka)

2. miesto - beh 800m - Adrián Duchoslav

2. miesto - disk - Mário Mráz

3. miesto - guľa - Mário Mráz

3. miesto - beh 200m - Lucian Florin Tomele

4.miesto - beh 100m - Lucian Florin Tomele

Chlapcom srdečne blahoželáme k 1. miestu vo florbale 

Gratulujeme279418782 10228435516339235 5550473680929449287 n

DEŇ ZEME na Spojenej škole

 

Na škole prebehlo počas dňa viacero zaujímavých aktivít. Boli to napr.:

 

- videoprednáška o ekológii ako životnom štýle,

- žiaci navštívili výstavu poľovníctva s odborným výkladom nazámku v Holíči,

- na hodinách nemčiny riešili zelený kvíz,

- druhý ročník učebných odborov sa zaoberal témou “Plytvanie potravín, vznik zbytočného odpadu”.

- žiaci 1.ročníka hotelovej akadémie sa na predmete Náuka o regióne venovali najväčšej zásobárni pitnej vody v strednej Európe - Žitnému ostrovu, jeho krásam, ochrane a znečisteniu.

Riešili tiež otázku spotreby všetkých potravín, ktoré nám zostali ešte po Veľkej noci.

- žiaci odboru učiteľstvo materských škôl vytvorili zaujímavé výtvarné diela s ekologickou tematikou.

- žiaci 1.ročníka odboru operátor tlače pripravili zaujímavú prezentáciu na tému globálne ekologické problémy.

- žiaci 2.ročníka hotelovej akadémie sa rozprávali na tému Ako cestovať ekologicky? Taktiež sa zapojili do výzvy FREE FOOD.

- žiaci žiaci 2 ročníka učiteľstvo materských škôl sa venovali separovaniu odpadu

- žiaci 4. ročníka riešili otázky na hodine Služby cestovného ruchu o eco- friendly hoteloch.

- v školskom bufete potešili EKO muffinky a zdôraznila sa téma zálohovania.

278768871 380806263940174 441394594162183441 n

 

Na našej SPOJENEJ ŠKOLE sa vo štvrtok 7. apríla pri príležitosti DŇA ZDRAVIA uskutočnili viaceré zaujímavé aktivity a besedy.

Žiaci 3. a 5. Ročníka hotelovej akadémie a nadstavbvého štúdia sa stretli s odbornou garantkou ZDRAVEJ ŠKOLY Evou Blaho, ktorá sa v rámci prednášky zaoberala: prevenciou proti obezite, dodržiavanie pitného režimu a ako správne čítať a vedieť si spočítať denný príjem sacharidov,bielkovin,tukov...

V školskej reštaurácii sa uskutočnila prednáška mentálneho kouča Adama Truhlářa https://www.facebook.com/adamtruhlar.snl/ s témou ako sa rýchlo a efektívne učiť. Prednášky sa zúčastnili študenti 3. IT a 4. TPI. Kouč a zároveň športový psychlog Adam vysvetľoval ako funguje ľudská myseľ, mozog a nervová sústava. Poukazoval na to, že aj cez prekážky a zlyhania si máme ísť za svojím cieľom, pretože chyby nás posúvajú ďalej. Motivoval nás do ďalšieho vzdelávania. Celý život sa učíme a získavame informácie, no najdôležitejší je ich výber a kvalita. Veríme, že bol pre všetkých inšpiráciou.

V rámci vyučovania vo viacerých triedach (2.MŠS, 4. LMŠ a 1. LPE) pripravila pani Šišková témy súvisiace so zdravím, životným štýlom, kvíz, meranie tlaku, žiaci si mohli vypočítať svoje BMI.

Taktiež žiaci 1. MŠS sa v ten deň zaujímali o túto tému a pre svojich spolužiakov si v rámci vyučovania pripravili prednášky: Pohyb a zdravie, Poruchy zdravia, Zdravie a pohyb.

Dievčatá 3. ročníka odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pripravili v spolupráci so školskou psychologičkou zaujímavý workshop v školskej telocvični. Súčasťou boli zaujímavé aktivity ako muzikoterapia, „Zbav sa svojho strachu“, Preboxuj sa, Zrelaxuj, Vypni...Tento workshop bol orientovaný na duševné zdravie.

Študentské firmy na škole ( 4. ročník hotelovej akadémie) počas prestávok predávali zdravé dezerty a smothie. Oba školské bufety ponúkali zdravé obedy, ktoré boli doplnené surovinami ako quinoa, batáty a pod.DenZdravia