Slovak English German

Naši študenti sa aktívne v mesiaci január zapájajú do toto súťaže " Takto to vidím ja" - téma Zimná rozprávka, ktorú vyhlásilo CVČ Holíč. Fotografie je možné ešte stále zaslať s menom +priezviskom, triedou, názvom fotografie do 20.1.2021 na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Na zaslanie zaujímavých fotografií sme oslovili aj pedagógov a z fotografií pripravíme Výstavku v škole ale i putovnú pre domovy pre seniorov.

Veľmi nás teší záujem študentov i pedagógov. Je vidno, že v súčasnej dobe trávia veľa času v prírode.

Vianočné obdobie bolo trochu smutné v období pandémie nielen pre nás - pre školy, ale i pre klientov senior domov, ktorí museli zostať v izolácii.

Učitelia našej školy spolu so zástupkyňou Mgr. Katarínou Mičovou im chceli spríjemniť vianočné sviatky trošku netradičným spôsobom.

Pripravili pre nich “Vianočný program”, ktorý nahrali na USB kľúče a počas vianočných sviatkov ho klientom Senior domu Terézia v Holíči mohli zamestnanci postupne prehrávať. Program mal štyri časti.

P. učiteľ Dr. Peter Mráz nahovoril resp. načítal poviedky z tvorby J.G. Tajovského /napr. Betlehem, Náš Ježiško.../. P. učiteľ Mgr. Gabriel Čermák pripravil a zahral vianočné piesne, Mgr. Ľubica Sadloňová pripravila a narozprávala zaujímavosti z vianočných a adventných tradícií a Mgr. Ľubica Olivová zozbierala fotografie ako príjemnú spomienku na spoločné aktivity a stretnutia seniorov s našimi študentami z uplynulých rokov. Za kamerou stál Mgr. Marián Štepanovský, ktorý program natočil, ozvučil a zostrihal.

Sme radi, že sa program podarilo pripraviť a podľa vyjadrenia zamestnancov sa klientom páčil.

Veríme, že sme takto aspoň trošku prispeli k dobrej nálade a že budúce VIANOCE budú programy opäť spoločné, v domovoch a s našimi študentami.

 

via1 via2 via3

 

Od pondelka 18.1.2021 pokračuje vzdelávanie na stredných školách a teda aj na našej dištančnou formou – teda z domu online podľa aktuálneho rozvrhu v čase od 8.00 – 11.30.

Od 11.40 majú žiaci končiacich tried určený čas na prípravu maturitných projektov, ktoré pravidelne 1 x za týždeň môžu konzultovať so svojimi odbornými konzultantmi v rámci predmetov odborná prax alebo predmetu príprava projektov.

V tomto týždni bude prebiehať i polročné hodnotenie a uzatváranie známok za 1. polrok 2020/2021. Testy a písomné práce sú vopred plánované a regulované tak, aby za deň bolo písomnou formou preverované učivo max na 1 hodine. Pedagógom doporučujeme preverovanie vedomostí a preskúšanie žiakov prednostne ústne.

Pokračuje i Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou.

V škole pre žiakov neprebiehajú žiadne aktivity. Pozastavená je činnosť autoškoly i zváračský kurz.

Z mimoškolských aktivít prebieha zber fotografií do regionálnej súťaže. Teší nás, že záujem je veľký. A tiež, že z fotografií je vidno, že aj počas tohto obdobia žiaci navštevujú prírodu.

Milí žiaci, rodičia, vážení zamestnanci, priatelia školy,

Končí sa rok 2020. Všetci vieme aký – je ťažké nájsť ešte nejaké originálne pomenovania, alebo synonymá diania. Veľa sme sa spolu naučili. Učiť a vzdelávať sa „po novom“ – online. Nešlo to vždy ľahko. A neviem ani zhodnotiť nakoľko sme to zvládli. Ale určite viem povedať, že my, pedagógovia, a ostatní zamestnanci sme sa snažili, veľmi snažili zachovať aspoň určitú úroveň vzdelávania a chod školy. A pritom zostať zdraví a v telesnej i duševnej pohode.

Sú už prázdniny, čakajú nás Vianoce a Silvester. Rok 2020 sa končí.

Ďakujem Vám za spoluprácu.

Z celého srdca Vám prajem všetko len to najlepšie v roku 2021 - zdravie, šťastie, pohodu. Veľa spoločných stretnutí Vás žiakov a nás pedagógov – len tak v škole, v triedach, na chodbách, na výletoch a exkurziách, v divadle. A znovu – ZDRAVIE.

Pokojné Vianoce a šťastný nový rok!

Odbor školstva Trnavského samosprávneho kraja nám v súvislosti s vyučovaním zaslal nasledovné stanovisko:

„Na základe dohody všetkých samosprávnych krajov ako aj na základe toho, že nie sú jasne zadefinované podmienky a postupy vstupu žiakov do škôl, ich testovania a pod. Trnavský samosprávny kraj v súčasnej dobe nevydáva súhlas k otvoreniu škôl prezenčnou formou v zmysle rozhodnutia ministra číslo 2020/18259:3-A1810. O ďalších krokoch Vás budeme informovať.“

Preto sa na našej škole pokračuje naďalej len dištančnou formou vzdelávania.